Mothers' Day Special


Mother’s day…Sarap namnamin,
Isang araw na pagpupuri’t pagpupugay
Sa mga dakilang babae ng ating buhay.

Maraming taon ding ‘di ko naramdaman,
Ang humalik sa inang nagsilang,
Walang inang inalayan ng bulaklak na rosas,
O isang greeting card ng pasasalamat.

Maraming oras din ang nasayang,
Ni hindi natikman.. lutong paboritong ulam,
Ni hindi ko alam ang pakiramdam,
Kung paano ba Hainan ng inang pinanggalingan.

Maraming panahon, batbat ng kahungkagan,
Maraming beses ding nakatunghay sa kawalan.
Maraming gabi na kumot ang nagbibigay yakap,
Maraming Mother’s day na walang inang binigyang pugay.

Bagamat kabataan ma’y naging kulang,
Kalungkutan nama’y napaparam,
Batid kong kahit siya’y wala sa aking tabi,
Sa puso niya’y ngalan ko ang nakahabi.


Una , salamat sa Diyos na lumikha,
Sapagkat ako ay KANYANG ipinagkatiwala,
Na isilang ng isang babaeng dakila,
Aking inang nagbigay buhay
Isang inang nagbigay init ng kanyang pagmamahal.

Pangalawa, Salamat sa aking Ina,
Sa sakripisyong ibinigay mo,
Bagama’t masalimuot,
Alam ko, ni minsan ay di ka nakalimot…

Salamat… salamat sa iyong dakilang pagbibigay buhay,
Happy Mother’s day Nay…! Wala kang kapantay!
Comments

Popular posts from this blog

Eksena

Ikaw, Ano ang Kuwento mo?

AMAYA