I WILL FIGHT FOR YOU                                                     
        Ang laban sa Entablado ng buhay ay parang boksing


Minsan o madalas nagtatanong ka . Ano kaya ang ginagawa ng Diyos sa tuwing nakagapos ka sa alanganin? Nasa sitwasyong sisinghap-singhap ka , na pakiramdam mo’y lunod ka na?

Ano kaya ang ginagawa ng Diyos kapag wala ka nang pera ? Wala ka nang bigas o gaas? Mapuputulan ka ng tubig o kuryente? Pero nagawa mo na bang tanungin ang sarili mo? Ano ba ang ginagawa ko?

Alam natin kung ‘ano”. Ang iba’y nagmumukmok. Iiyak. Maninisi. Iinom ng pampatulog, alak o drugs.

Pero ano ang ginawa ng Diyos? Ipinaglaban niya tayo. Sumampa siya sa entablado ng laban at sinabi niyang  tumabi ka at siya ang bahala. (Exodus 14:14)

Ang tungkulin niya ay ipaglaban ka at ako. Ang tungkulin natin ay magtiwala. Magtiwala ka lang kaibigan.
Anumang suliranin ay malulutas kung sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos  ay ilalagak. J


Comments

Popular posts from this blog

Eksena

Ikaw, Ano ang Kuwento mo?

AMAYA